Rozszerzenie umożliwiające dodanie wiele adresów faktur dla kontaktu opartego na relacjach

Dzięki rozszerzeniu osoby np. rejestrujące się na wydarzenie, podczas dokonywania płatności mają możliwość wyboru adresu, na jaki ma być wystawiona faktura.

W tle API wykona następujące czynności:

  • Pobiera adresy rozliczeniowe przekazane jako parametr przez contact_id.
  • Pobiera wszystkie relacje kontaktu i sprawdza, czy dany typ relacji jest dozwolony jako typ relacji adresu faktury.
  • Jeśli relacja jest dozwolona, adresy rozliczeniowe powiązanych kontaktów zostaną odzyskane.
  • Wszystkie znalezione adresy zostaną zwrócone (zależy od ustawień).

Rozszerzenie to wprowadza również specyficzny typ relacji „Typ faktury Adres od/do”, który może być używany w wyjątkowych przypadkach, gdy np. adres musi być widoczny na fakturze.

Dokumentacja dostępna jest na stronie lab.civicrm.org
Pobierz rozszerzenie: civicrm.org