Rozszerzenie CiviRules 2.0 jest już dostępne

Nowa wersja CiviRules zawiera sporo naprawionych błędów, wprowadzonych zostało kilka nowych warunków i działań oraz zaktualizowano dokumentację. 

Co więc jest nowością w CiviRules? m.in.:

 • Dodano 3 warunki, które mają być stosowane w przypadku zdarzeń:
  • Typ wydarzenia
  • Rola uczestnika
  • Status uczestnika
 • Usunięte zostały podmioty zarządzane z Email API, PDFAPI PDF oraz SMS API
 • Dodano opcję wyboru typu lokalizacji dla adresu e-mail w Email API
 • Dodano warunek: Contact Lives in (one of) Country(ies) (tłum.: Osoba żyje w kraju/ach)
 • Ponownie przeanalizowane zostały wszystkie warunki korzystania z funkcji doesWorkWithTrigger zamiast funkcji requiredEntities i zaktualizowana została dokumentacja

 

Więcej informacji o rozszerzeniu >kliknij tutaj.