Przegląd rozszerzeń CiviCRM przydatnych w fundraisingu - część 1

Poniżej lista rozszerzeń, które mogą być przydatne przy prowadzeniu działań fundraisingowych z użyciem CiviCRM:

Donor Tier Report - pozwala na utworzenie nowego raportu pokazującego darczyńców w podziale na progi wpłat. Pozwala na ustalenie od jakich progów kwotowych darczyńcy uznawani są za najbardziej chojnych, głównych, zwykłych (major donors, top donors itp) w wybranych przedziałach czasowych.

Summary Fields - umożliwia włączenie dodatkowych pól sumujących darowizny, wpłaty za udział w wydarzeniach i opłaty członkowskie. Dodaje dodatkową zakładkę na rekordzie kontaktu i w wyszukiwaniu zaawansowanym, pozwalając na przeszukiwanie kontaktów po parametrach takich jak suma wpłat w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kwota ostatniej darowizny, data pierwszej i ostatniej darowizny, liczba wpłat, liczba obecności na wydarzeniach  itp.

API 1 percent - rozpoznaje strukturę plików z wpłatami 1% podatku dostarczanymi przez urzędy skarbowe i przypisuje je do odpowiednich pól w CiviCRM. Nie zawiera importera danych.

CampaignManager - rozszerza ekran kampanii o kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI), umożliwia tworzenie struktury drzewiastej kampanii, pozwala na dodawanie kosztów kampanii.

Campaign Goodies - rozbudowanie funkcjonalności CampaignManager o dodatkowe wskaźniki efektywności.

Dotpay Payment Processor - integracja CiviCRM z procesorem płatności DotPay, umożliwia procesowanie transakcji i ich zapisywanie bezpośrednio w CiviCRM.

Payeezy Payment Processor - integracja CiviCRM z procesorem płatności Payeezy, umożliwia procesowanie transakcji i ich zapisywanie bezpośrednio w CiviCRM.