Collapse Comms & Demographics – nowe rozszerzenie

Użytkownicy CiviCRM często zwracają uwagę, że na ekranie podsumowania danych kontaktu zbyt dużo miejsca zajmują informacje o preferencjach komunikacji i danych demograficznych. Nowe rozszerzenie pozwala na ustawienie jako domyślne zwijanie się tych dwóch typów danych.

Dowiedz się więcej z artykułu i pobierz rozszerzenie►