O CiviCRM

O CiviCRM

CiviCRM powstał i jest rozwijany z myślą o organizacjach pozarządowych oraz projektach społecznych. Jest narzędziem dostępnym bez żadnych opłat licencyjnych, z którego korzysta na co dzień tysiące różnych organizacji na całym świecie.

Każda organizacja może dostosowywać CiviCRM do swoich indywidualnych potrzeb i rozbudowywać go wraz ze swoim rozwojem. CiviCRM służy do utrzymywania kontaktu, lepszej komunikacji i aktywizowania osób wspierających organizacje pozarządowe i przedsięwzięcia społeczno-rzecznicze. Umożliwia zarządzanie danymi kontaktowymi w organizacji: o pracownikach, wolontariuszach i darczyńcach. CiviCRM tworzy raporty na podstawie danych

o organizacji i jej działaniach, wspierając proces ich ewaluacji. Pomaga docierać do odbiorców poprzez kampanie on-line i petycje, a także diagnozować potrzeby poprzez kwestionariusze. Wspiera organizację wydarzeń dzięki narzędziom do rejestracji i analizy danych o uczestnikach, określania poziomu zaangażowania poszczególnych pracowników, wolontariuszy i zaprzyjaźnione instytucje w konkretny projekt.

CiviCRM jest dostępny w ponad 20 językach, a utworzona wokół niego społeczność to ponad 15 000 członków - aktywistów, pracowników organizacji pozarządowych, developerów oraz użytkowników organizujących szkolenia i spotkania w 25 miastach na całym świecie.

Dowiedz się więcej: