Używanie i ulepszanie rozszerzenia Dokumentów

Udostępnione zostało nowe rozszerzenie do Drupala autorstwa zespołu CiviCoop.

CiviCoop opracował rozszerzenie – Documenten, które zapewnia kilka ciekawych funkcji dodawania załączników do działań związanych z przypadkami i przechowywania ich w przyjazny dla użytkownika sposób (karta Dokumenty w rekordzie Kontakt), a także możliwość aktualizacji plików do nowszych wersji.

Dowiedz się więcej o rozszerzeniu Dokumenten z artykułu tutaj►