Korzystanie z CiviRules przy Petition Journey w Amnesty International Vlaanderen

Celem stworzenia Petition Journey było zwiększenie zaangażowania osób, które podpisują swoją pierwszą petycję z Amnesty. Ścieżka petycji przedstawia się następująco:

  • osoba bezpośrednio po rejestracji otrzymuje maila
  • następnie otrzymuje maile przez kolejne 5 tygodni

Maile mogą zawierać np. łącze wideo, zaproszenie do rejestracji na wydarzenie w ramach akcji czy zaproszenie do podpisania kolejnej petycji.

Do tego celu  zostało użyte odpowiednio skonfigurowane rozszerzenie CiviRules - publiczna strona internetowa i CiviCRM znajdują się na różnych serwerach. Na stronie internetowej znajduje się formularz petycji, który automatycznie wysyła dane do CiviCRM przy użyciu CMRF. (zobacz: github.com)

Dla tej konkretnej Petition Journey stworzona została kampania i grupa.

Przeczytaj pełne studium przypadku >tutaj.